Jaka jest różnica pomiędzy fizjoterapią a osteopatią? - Rehaorthopedica Kraków

Jaka jest różnica pomiędzy fizjoterapią a osteopatią?

Aby dokładnie określić różnice należy
zrozumieć na czym polega osteopatia. Osteopatia jest bowiem sposobem uprawiania
medycyny ogólnej za pomocą technik manualnych w konkretnej filozofii. Opiera się na
szeroko pojętej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Jedno z fundamentalnych
założeń osteopatii mówi, że wszystkie procesy zachodzące w ludzkim ciele są ze sobą
powiązane na wielu poziomach, fizycznym emocjonalnym, itp.. Z kolei fizjoterapia skupia się
na przywracaniu do pełni sprawności fizycznej po urazach, operacjach, chorobach. Zadaniem
obu tych dziedzin jest poprawa zdrowia i pomoc pacjentowi w powrocie do samodzielnego
funkcjonowania, jednak w przypadku osteopatii widać znacznie bardziej złożoną formę
leczenia, która, jak już wspomniano powyżej, obejmuje zarówno dobrostan fizyczny jak i
psychiczny pacjenta.