Jakie kompetencje ma osteopatia, a czego wykonywać nie może? - Rehaorthopedica Kraków

Jakie kompetencje ma osteopatia, a czego wykonywać nie może?

Osteopata nie może
wykonywać zabiegów typowych dla lekarzy, czyli podawanie lekarstw lub wykonywanie
zabiegów operacyjnych. Również wypisywanie recept oraz skierowań do poradni
specjalistycznych nie leży w zakresie kompetencji terapeuty. Osteopata może odesłać
pacjenta do lekarza specjalisty, jeśli po wywiadzie i badaniu stwierdzi taką potrzebę,
jednakże droga ta odbyć się musi standardowym trybem poprzez lekarza rodzinnego.
Przykładowo, pacjent z dolegliwościami bólowymi głowy po wstępnej rozmowie i badaniu
może zostać skierowany na konsultację do odpowiedniego specjalisty, kiedy badanie ujawni
istnienie ryzyka poważniejszej choroby.

Made by:

Salamanders Studio