Jakimi technikami dysponuje osteopatia? - Rehaorthopedica Kraków

Jakimi technikami dysponuje osteopatia?

Techniki wykorzystywane w osteopatii można
podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie polegają na oddziaływaniu na tkankę
czy narząd w celu poprawy jego ruchomości, normalizacji napięcia, poprawy przepływu krwi i
limfy. Z kolei techniki pośrednie polegają na odchodzeniu od bariery ruchu w kierunku
maksymalnego rozluźnienia tkanek. Dzięki temu dochodzi do rozluźnienia tkanek np.
okołostawowych bez konieczności bezpośredniej manipulacji na stawie. Połączeniem tych
dwóch technik jest technika energii mięśniowej, ponieważ terapeuta doprowadza do granicy
ruchu w stawie i prosi pacjenta o wykonanie napięcia konkretnych mięśni.

Made by:

Salamanders Studio