Opieka osteopatyczna w ciąży - Rehaorthopedica Kraków

Opieka osteopatyczna w ciąży

Dzięki wytężonej pracy naszych Kolegów i Koleżanek, z branży zarówno lekarskiej, położniczej, jak i osteopatycznej, w ciągu ostatnich lat temat opieki osteopatycznej w ciąży i połogu wychodzi powoli z cienia i staje się codziennością, o której można bez problemu posłuchać, poczytać i obejrzeć materiały w Internecie, telewizji i radiu. Pytanie jednak, które pojawia się w miarę regularnie to gdzie należy umiejscowić osteopatię w ogóle opieki nad ciężarną i w jakich przypadkach jest ona wskazana.

 

Najkrótszą odpowiedzią na to pytanie jest, że we wszystkich. A dzieje się tak dlatego, że punktem wyjścia naszych rozważań nt. konkretnej (tutaj) pacjentki jest jej maksymalny, optymalny stan zdrowia w danym momencie. To natomiast znacząco odróżnia nas od klasycznego podejścia medycznego, skoncentrowanego jednak na rozwiązywaniu określonych problemów (objawów) kiedy się już pojawią. Takie natomiast nasze podejście niesie ze sobą przynajmniej dwa rodzaje konsekwencji.

 

Po pierwsze, w większości wypadków dzięki doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznemu w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii ciąży jesteśmy w stanie ocenić, jak dany stan naszej pacjentki będzie się prawdopodobnie zmieniał na przestrzeni ciąży (a wiemy przecież, że zmian tych będzie dużo i chcemy, żeby udało się je przejść możliwie ‘bezkolizyjnie’). Daje nam to możliwość przynajmniej częściowego przewidywania i zapobiegania zmianom niekorzystnym, które w dalszym etapie ciąży i/lub porodu mogłyby prowadzić do niechcianych objawów. Tym samym pomagamy sprawić, by cała ciąża stała się okresem jak najlepszych wspomnień.

 

Po drugie, biorąc pod uwagę, że każdy przypadek/objaw/historię musimy rozważyć pod kątem mechanicznym, chemicznym, płynowym, fizjologicznym i psychologicznym, a następnie wdrożyć do niego odpowiedni postępowanie, nie bądźcie zaskoczeni, kiedy w terapii nawet nie dotkniemy Waszego bolącego barku/pleców/szyi/biodra itd. W większości przypadków sam objaw (kiedy już się pojawi) jest tylko końcowym punktem długiego łańcucha, którego rozwiązanie leży zupełnie gdzie indziej.

 

Z tych rozważań widać, że miejsce osteopatii jest jakby pośrodku drogi pomiędzy zupełnie zdrową, idealną, doskonałą (a tym samym występującą jedynie w podręcznikach położnictwa i literaturze dziecięcej) ciążą, a stanami w ciąży wymagającymi pilnej, ścisłej pracy lekarskiej. Szczególnym plusem tej pozycji jest to, że dzięki swojemu przygotowaniu jesteśmy w stanie części sytuacji trudnych zapobiec, a kiedy już się taka zdarzy, możemy ją wcześniej zauważyć i przyspieszyć diagnostykę lekarską, co na ogół korzystnie wpływa na prognozy. Ponadto ze względu na, z jednej strony, swoją nieinwazyjność oraz (wg prawa polskiego) brak wykorzystania środków farmakologicznych, a z drugiej strony szerokie możliwości interwencyjne, osteopatia wydaje się być idealnym wyborem na drodze do spokojnej ciąży i uzupełnieniem standardowej opieki ginekologiczno- położniczej. A spokojna ciąża to spokojny sen rodziców, tak bardzo potrzebny w miesiącach poprzedzających powitanie na świecie nowego życia.