Osteopatia – co, gdzie kiedy? - Rehaorthopedica Kraków

Osteopatia – co, gdzie kiedy?

Osteopatia jako terapia lecznicza została odkryta ponad 140 lat
temu i rozwija się prężnie do dnia dzisiejszego. Polecana jest jako nieinwazyjna, bezpieczna
forma terapii dla bardzo szerokiego grona pacjentów. Osteopatia wymaga od terapeuty
ogromnej wiedzy w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, ponieważ łączy w sobie obszary
nauk z biologii, chemii, fizyki i medycyny. Dodatkowo osteopatia wymaga znajomości
specjalistycznych procedur diagnostycznych i całościowego oraz indywidualnego podejścia
do każdego pacjenta. Połączenie umiejętności i wiedzy oraz traktowanie organizmu
człowieka jako nierozerwalnej całości daje wysoce satysfakcjonujące rezultaty, nawet w
wymagających przypadkach.