Wizyta u osteopaty – czego się spodziewać? - Rehaorthopedica Kraków

Wizyta u osteopaty – czego się spodziewać?

Badanie osteopatyczne pacjenta rozpoczyna się już w momencie wejścia  pacjenta  do gabinetu, ponieważ niezwykle istotnym narzędziem pracy osteopaty jest obserwacja. Specjalista zwraca uwagę na sposób wstawania i poruszania się pacjenta, postawę ciała, mimikę twarzy, a nawet wygląd źrenic i teksturę oraz koloryt skóry.
Następnie osteopata przeprowadza wnikliwy i szczegółowy wywiad lekarski, w którym padają pytania m.in. o wiek pacjenta, wykonywany zawód, stopień aktywności fizycznej oraz rutynowy przebieg dnia. W dalszej kolejności pacjent proszony jest o możliwie najdokładniejszy opis swoich objawów – okoliczności powstania, czasu trwania, stopnia intensywności oraz orientacyjnej pory doby, w której występują. Już po tej ogólnej części orientacyjnej osteopata jest w stanie postawić wstępną hipotezę. Zadaje on także pytania dopełniające, które mają pomóc ustalić dokładną przyczynę wystąpienia problemu.
Wreszcie przychodzi czas na badanie przedmiotowe, podczas którego  osteopata wspiera się wiedzą z różnych dziedzin medycyny. W przypadku podejrzenia urazu u pacjenta, sięga po testy ortopedyczne. Jeśli widzi genezę dolegliwości w układzie nerwowym, wykona  pacjentowi wstępne  badanie neurologiczne. Na tym etapie specjalista podsumowuje i weryfikuje całą swoją wiedzę o przypadku pacjenta. Używa do tego własnych rąk, odpowiednich testów oraz narzędzi. Najważniejsze badanie osteopatyczne wykonywane jest za pomocą zmysłu dotyku – specjalista dłońmi ocenia stan poszczególnych tkanek, sprawdza parametry ruchu, weryfikuje ruch na poziomie stawowym, a także przeprowadza analizę rytmu krążenia oraz ruchliwości narządów wewnętrznych. Wówczas osteopata podejmuje decyzję o charakterystyce przypadłości oraz możliwości poddania jej leczeniu za pomocą osteopatii lub kieruje do odpowiedniego specjalisty. Gdy jest to możliwe, dysfunkcyjne tkanki są poddawane specjalistycznym manipulacjom.
Osteopatia skupia się na szeroko pojmowanym przywracaniu zdrowia, czyli równowagi w organizmie. Nie mamy tu do czynienia z lekami czy zabiegami chirurgicznymi, ale z terapią dotykową, która stymuluje wiele pozytywnych procesów w organizmie pacjenta.